The Great Firewall of Chin… of Europe

Den Ungerska regeringen – den som ville att mediernas kritik mot makthavare skulle kräva statens godkännande – är just nu ordförandeland i EU. I den egenskapen föreslår de att EU bygger en virtuell gräns runt Europa på Internet. EU ska upprätta en svart lista över webbplatser som internetanvändare innanför denna gräns hindras från att besöka.…

Bra, Fia! Större öppenhet i det politiska beslutsfattandet

På dagens DN Debatt meddelar Sofia Arkelsten att Moderaterna tar initiativet till ett nytt regelverk för redovisning av privat partistöd. Större bidragsgivare – vilket i det här sammanhanget är de som skänker mer än 20 000 kronor till ett politiska parti – ska offentliggöras. Medborgarna måste veta vilka ekonomiska intressen om står bakom ett parti…

Riksdagstelefonerna övervakar var ledamöter befinner sig

För några dagar sedan kom det fram att Iphone-telefoner i en dold fil lagrar information om var användaren befinner sig. Informationen finns på telefonen och på datorer som telefonen har synkroniserats med. Efter att ha kört Iphone Tracker på min PC kan jag se var jag själv har befunnit mig vid olika tidpunkter sedan jag…

Amerikansk domstol: Linuxanvändare ska betala licensavgift

En domstol i Texas har dömt Google till skadestånd för att ha brutit mot ett mjukvarupatent som tillhör företaget Bedrock Computer Technologies. (Patentet finns beskrivet här för den som vill ha de tekniska detaljerna). Syftet med en patentlagstiftning är att ge innovatörer ett försprång framför dem som kopierar deras produkt. Syftet är inte att patenttroll…

Nu är han förtvivlad

När Socialdemokraternas valberedning föreslog Håkan Juholt som partiledare var det många av mina partikollegor som befarade att han skulle bli en farlig motståndare. Han var en duktig retoriker, hävdade de, och så var han ju dessutom rolig eftersom han drog ett skämt om sin mustasch på presskonferensen. Med risk för att få äta upp det…

Kina förbjuder tidsresor – på tv

Jag klagar ibland över den allt mer begränsade yttrandefriheten i Europa. Lyckligtvis har EU-kommissionen ännu inte kommit ikapp den kinesiska regimen, som nu förbjuder tidsresor i filmer och tv-serier. Anledningen är att kinesiska myndigheter ogillar fiktion som skildrar historien på ett – enligt dem – respektlöst sätt. ChinaHush SVT

Kandidat Hatt

IT-minister Anna-Karin Hatt presenterar på DN Debatt vad hon går till val på som kandidat till Centerns partistyrelse. Det kan tyckas odramatiskt, men kandidater som öppet säger att de vill ha ett uppdrag, och berättar vad de står för, är fortfarande sällsynta i svensk politik. Om tio år kommer öppna kandidaturer – även till interna…