Amerikansk domstol: Linuxanvändare ska betala licensavgift

En domstol i Texas har dömt Google till skadestånd för att ha brutit mot ett mjukvarupatent som tillhör företaget Bedrock Computer Technologies. (Patentet finns beskrivet här för den som vill ha de tekniska detaljerna).

Syftet med en patentlagstiftning är att ge innovatörer ett försprång framför dem som kopierar deras produkt. Syftet är inte att patenttroll ska kunna ta mängder av patent i syfte att stämma företag som självständigt utvecklar lösningar baserade på samma principer.

Eftersom den programkod som målet gäller ingår i Linuxkärnan kan Google-Bedrock-domen få stora konsekvenser. I teorin skulle Bedrock kunna kräva en licensavgift av alla amerikaner som använder en Linuxvariant med version 2.4.22.x eller senare av Linuxkärnan.

Det här illustrerar varför vi i Europa inte bör införa mjukvarupatent, men det visar också att det finns behov av en generell begränsning av patenträtten. Ett avgörande faktor i patenttvist bör vara huruvida den som står till svars har kopierat en lösning från patentinnehavaren eller utvecklat den på egen hand.

Hur ska en domstol kunna avgöra det, kanske någon undrar? Det är naturligtvis inte lätt, men det är inte heller lätt att avgöra vems fel det var att två bilar krockade när de inblandade ger helt olika bilder av vad som hänt. Att göra besvärliga bedömningar är vad domstolarna är till för.

Advertisements

6 thoughts on “Amerikansk domstol: Linuxanvändare ska betala licensavgift

  1. Tack för informationen – den kom väl till pass i mitt senaste inlägg. Bra att du håller i och kämpar på.

  2. A patent (as a famous inventor once said) only gives you the right to sue.

    Good luck suing any major oil company or a manufacturer like G.E. (or any Chinese firm, for that matter).

  3. Vad innebär det att “[kopiera] en lösning från en patentinnehavare”? Ska man kräva att patentinnehavaren kan styrka att motparten studerat patentdokumentet eller en implementation därav?

    Jag håller med dig om att patenträtten bör begränsas och att vi inte ska ha mjukvarupatent.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s