The Great Firewall of Chin… of Europe

Den Ungerska regeringen – den som ville att mediernas kritik mot makthavare skulle kräva statens godkännande – är just nu ordförandeland i EU. I den egenskapen föreslår de att EU bygger en virtuell gräns runt Europa på Internet. EU ska upprätta en svart lista över webbplatser som internetanvändare innanför denna gräns hindras från att besöka.

The Presidency of the LEWP presented its intention to propose concrete measures towards creating a single secure European cyberspace with a certain “virtual Schengen border” and “virtual access points” whereby the Internet Service Providers (ISP) would block illicit contents on the basis of the EU “black-list”. Delegations were also informed that a conference on cyber-crime would be held in Budapest on 12-13 April 2011.

Anteckningar från Europeiska Rådet upprättade den 3 Mars 2011 (sid 4)

Förslaget presenterades på ett hemligt möte i Februari enligt the Telegraph. Ungerns represenation i Bryssel ville inte kommentera mötet, och Europeiska rådets talesperson hade på grund av semester ingen möjlighet att uttala sig.

Advertisements

20 thoughts on “The Great Firewall of Chin… of Europe

 1. Pingback: Att avgränsa oönskat svårare än avgränsa önskat « Viktualiebrodern

  • Ang: “I det senare inymrs hemlig teleavlyssning d v s signalspaning.”Det de4r ste4mmer inte riktigt. Polismetodutredningen ska inte behandla signalspaningsfre5gor. Samtidigt har jag full ff6rste5elese ff6r alla, som har sve5rt att he5lla ise4r begreppen. Det e4r helt och he5llet regeringens fel.Utredningen handlar om polisens underre4ttelseverksamhet. Vilken slags information ska KUT (Kriminalpolisens Underre4ttelsetje4nst) m.fl. fe5 ut av operatf6rerna, och vilka villkor me5ste vara uppfyllda ff6r att detta ska fe5 ske? Tyve4rr befarar jag det ve4rsta. Som vanligt kommer det att he4vdas, att polisen me5ste he5lla je4mna steg med den organiserade brottsligheten. Och det kommer att le5ta precis som med FRA: “Vi lagreglerar ne5got som varit te4mligen oreglerat. Detta e4r en seger ff6r integriteten.”Fre5gan om polisen dessutom ska fe5 le4gga beste4llningar pe5 FRA avgf6rs i en annan utredning. Runar Viksten, ordff6rande ff6r FRA-domstolen, presenterar sin utredning om den polisie4ra signalspaningen i hf6st. Viksten kommer med stor se4kerhet ff6resle5 att FRA ska fe5 utff6ra avlyssning e5t Se4po, kanske e4ven den f6ppna polisen. Mf6jligen med tille4gget att en separat FRA-enhet bf6r skapas ff6r e4ndame5let. Vi kan vara alldeles se4kra pe5 att Viksten avskriver alla planer pe5 en egen signalspaning ff6r polisen. Han kommer ne4mligen fre5n ff6rsvarssfe4ren, och e4r handplockad ff6r att jobba ff6r en FRA-lf6sning.Vidare le4r han poe4ngtera att FRA:s spaning inte riktar sig mot individer, utan att det handlar om strategiska underre4ttelser. Han kommer garanterat att gre4va upp alla (till synes) harmlf6sa formuleringar i den gamla FRA-proppen fre5n 2007: “FRA spanar mot ff6reteelser, inte enskilda” etc. Och jag e4r re4dd att be5de media och beslutsfattare kommer att kf6pa det rakt av. Vi har en e5terge5ng till FRA 1.0 eller mf6jligen 1.2 att ve4nta. FRA-shopen f6ppnar portarna igen. Allt annat vore en riktig kioskve4ltare.Och visst e4r det fantastiskt att den person som sedan ska ff6rhandsprf6va hela klabbet e4r ff6rslagsste4llaren sje4lv! Sverige e4r ett intressant land.

  • Ja, det var min hållning också under så där tio aktiva år, innan jag gav upp. Den lokala partitoppen såg i mig någon som ville partiet illa när jag aktivt arbetade för att bryta upp den cementerade centralstyrda ordningen. När jag gav upp visste jag att de förr eller senare skulle bli tvungna att se sanningen i vitögat. Men det var faktiskt en sorgeprocess. Det parti, som jag gett väldigt mycket av min kraft visade tydliga tecken på att vara på villovägar och lokalt ledande personer verkade mest se om sitt eget hus. Frågan är hur om Moderaterna lokalt och centralt klarar att bära framgången eller om man blir sig själv nog.Anonym: Jag tror att Mary XJ är av det sega virke som krävs för att vara en slav på Moderaternas triumfvagn, du vet den som viskar i segrarens öra: – Kom ihåg att du är dödlig!@Lars-Erick: Ja, det finns en gräns för lojaliteten. Man måste kunna se sig själv i ögonen och veta att man klarat en kompromiss utan att sälja sin själ. Bengt Göransson är en i verklig mening god demokrat med ett stort engagemang för människans sociala och skapande behov. Men det är alldeles för få av hans sort för att jag skulle se en mening med att fortsätta vara med i S.

  • Såg hos Mark att Staffan Danielsson sent omsider lättat på förlåten, men det räcker inte för att jag ska känna mig trygg. De har förbrukat allt det förtroende jag hade.@isecore: Han sitter i helt andra utskott och diskussionen kring FRA-lagen har lärt oss att riksdagsledamöterna gör upp – om du hjälper mig och säger Ja till mina frågor, så hjälper jag dig och säger Ja till dina. Med alla dessa tusentals motioner skulle de inte klara av jobbet på annat sätt :-)@Sin Trenton: Du har rätt – duvungar finns inte i min ålder ;-) Som Du tror jag att han köpt Danielssons – Johanssons – Linanders argument rakt av – se kommentar ovan. @Anders: Jag har tidigare haft stort förtroende för honom, men det är nu kört i botten – även om han skärpte till sig och svarade. Men jag tror att jag har rätt i min iakttagelse att det sker ett arbetsbyte i riksdagen som omöjliggör ett personligt ansvar för lagstiftningen.@xor: Tack själv, men det hjälper tyvärr inte. Såg dock hos Mark (se uppdaterad länk) att Staffan Danielsson lättat på ett skynke till. Men det går inte längre att känna tillit – jag tror inte att det ligger i riksdagens makt att kontrollera verksamheten när väl kablarna har kopplats in. Jag känner verkligen stor sorg när jag tänker på dem före oss som kämpat för demokrati och öppenhet. Den håller nu på att förskingras.

  • Rädslan för internet, som politikerna spelar på, behöver inte vara en produkt av någon kampanj, utan det räcker med att mediahus och andra producentföretag inom all slags kulturproduktion ser internet som ett hot mot deras ekonomiska intressen och här handlar det dessutom om politiska värderingar. Som bekant biter man vanligtvis inte den hand som föder dem. Men här har deras fackförbund och arbetsgivarnas branschorganisation insett att lagförslaget kan leda till en stark begränsning av deras arbetsmöjligheter. Tack för att du delar med dig av det som du funnit!@Tor: Kan hålla med att jag nu för tiden kan känna mig rätt cynisk emellanåt. Men som du kan se av Magnus text här ovan älskar regeringen och riksdagen gummiparagrafer, som vi inte vet innebörden av förrän domstolarna mejslat ut en praxis. Med all respekt för domstolsväsendet, känner jag stor oro. Det ligger nära till hands att tro att de som försetts med maktbefogenheter kommer att tolka lagar till fördel för dem som stiftat dem.

 2. Pingback: Internet Censur och EU | Sultans Blogg

 3. Något jag antar att Alliansens parlamentsledamöter kommer att falla över varandra för att rösta “JA, Herregud, JA!!” till.

  Karl Sigfrid, hur kan det komma sig att man när man tittar i dag på M börjar höra tonerna från “Internationalen” i bakgrunden?

 4. Jag blir inte lika förvånad som du, Karl, om regeringen ställer sig bakom förslaget. Den har ju gång på gång visat sig vara antingen okunnig om, eller nästan likgiltig inför, integritetsfrågor (FRA, IPRED, ACTA)

  Ett stort och allvarligt problem är att den folkvalda riksdagen tappat sin ställning som Sveriges högsta beslutande församling. De folkvalda piskas in i partiledet oavsett vad de anse sig representera för vilja hos medborgarna. När regeringen ryter “Lagen SKA gå igenom” trycker ledamöterna lydigt på “OK då”-knappen. Inte så konstigt egentligen. Den egna politiska karriären kan ju stå på spel…

  Och det kan bli svårt att stärka ledamöternas ställning. De som sitter vid makten är ju de som vinner på att behålla systemet som det är. Köttgryta är ju så gott och smakar allra bäst när man sitter längst fram och få ta för sig först och mest.

 5. Karl, jag betvivlar att den ungerska regeringen i egenskap av EU-ordförandeland, skulle ha föreslagit den “vitruella gränsen” runt EU. Där du hänvisar först, till Human Rights Wath hemsida om ungerska medielagen är helt fel, eftersom EU-kommissionen har inte haft invändningar på dessa punkter som HRW nämner. Innan någon översättning av lagen överhuvudtaget hade varit tillgängligt, kritiserades den obefogat av okända källor. Straffbeläggandet i lagen som nämns på HRW sida är felaktig och på någon sådan punkt har lagen inte blivit kritiserad heller eftersom finns ingen sådant stycke i lagtexten. Det handlade om Kommitionens fem smärre invändningar som har rättats av den ungerska regeringen. “Digital Schengen” idén har presenterats av LEWP. Enligt The Thelegraph nämns inte heller att förslaget kommer från ungerska regeringen. Så försök inte skylla på andra.

 6. Pingback: Vad ska en digital järnridå stänga ute? « Christian Engström, Pirate MEP

 7. Karl Sigfrid:
  Beakta följande, innan du börjar kasta skit på Ungern och dess regering:
  Oavsett vem som är ordförande i EU parlamentet för tillfället, så är LEWP inte styrt av den aktuella ordföranden.
  Läs istället vilka de är och vad gör.
  citerar:
  “The LEWP (Law Enforcement Working Party) is a working Group within the domain ‘Justice and Home Affairs’ of the Council of the European Union. It is composed of representatives (delegations) from all the Member States of the EU”

  Baserat på ovan skrivelse, som hänvisar till Telegraph (som för övrigt nämner Ungern enbart som ordförande och skriver ingenstans att de har föreslagit detta) och anteckningarna från Europeiska Rådet (jag antar du syftar till punkt 8, som heller inte skriver att Ungerska regeringen skulle ha föreslagit detta), visar Annika Ström Melin sitt rätta jag och börjar återigen felaktigt citera och hänvisa, utan att ha gjort riktig research:
  citerar igen:
  ” I februari i år presenterade det ungerska EU-ordförandeskapet några tankar under ett möte med en arbetsgrupp. En av idéerna var att införa ett slags digital “Schengengräns” runt unionen. En verkligt idiotisk tanke. Förslaget röstades också ned vid sittande sammanträde, hamnade i papperskorgen och försvann. Ungrarnas bisarra idé har inte ens närmat sig verkligt beslutsfattande i unionen. För den som inte hittar bland papper och dokument i EU kan det vara svårt att skilja på dumma förslag, verkliga förhandlingar och riktiga beslut, men Engström borde ha lärt sig”

  Hon tar sig alltså friheten att på ett (som vanligt)arrogant sätt idiot förklara den Ungerska regeringen och baserar sina åsikter och uttalanden på din skrivelse.
  Jag tycker du bör formulera om artikeln och skriva sanningen, som den är. att LEWP har presenterat detta förslag med representanter från från varje EU land. Att det kom under Ungerns ordförandeskap har förmodligen mycket lite relevans och förslaget har antagligen förberetts under gångna ordförande, men presenterades i Februari.

  Jag vill också gärna höra både dina och Melins åsikter om skillnaden mellan FRA, IPRED lagarna och det förslag, som du skriver om. I förslaget handlar det om kriminell verksamhet på nätet, vilket troligtvis syftar till barnporr, terrorism och dylikt.
  Menar du och Melin genom era åsikter, att det faller under yttrandefriheten att sprida barnporr, hets mot folkgrupp och budskap med terror anknytning?

  Om FRA lagarna:
  Lagändringarna innebär i korthet att Försvarets radioanstalt (FRA), vilket regeringen bestämt, ges rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik, som passerar Sveriges gränser, vilket bland annat innefattar telefon- samt en stor del av Internettrafiken.

  IPRED är egentligen ännu värre, då det handlar om upphovsrätt och inte barnporr, terrorism eller liknande.

  Vad är egentligen syftet med artikeln? Att misskreditera Ungerska regeringen, eller att uppmärksamma en verklig? fara?

 8. Uppmuntrar till att införa någon form av lagstiftning i riksdag/regering som omöjliggör sparkandet eller strykande från partiet om man som riksdagsledamot röstar efter folkets vilja och INTE efter andra intressen. Det då NI är folkvalda och SKALL representera FOLKET. Kan avslöja för dig att om ni gör en opinionsundersökning om hur många svenskar som vill ha DATALAGRINGSDIREKTIV och FÅ BETALA för det med SKATT så är svaret till 95 % NEEEEEEEEEEJ. Sen spelar det inte någon roll att EU tvingar Er, ni kan VÄGRA och betala böter till EU eller om EU ej ger sig kan ni hota lämna unionen. Inför lagstiftning som skyddar politiker att våga representera folket utan att riskera sparken pga toppstyrning. Toppstyrning = extremt farligt då tex lobbyister “enkelt” kan kontrollera 349 ledamöter genom att påverka toppen i partierna.

 9. Pingback: Enligt bekräftade bestyr har mut- och ekobrottsmyndighetens åklagare i Malmö inlett någon förundersökning och undersökning av SEKO fackordförande på SEKO Körbana Ban Skåne. Läs läka artiklen här om det.

 10. I was very happy to uncover this web site. I need to to thank you for
  your time just for this wonderful read!! I definitely loved
  every litrle bit of it and i also hve you saved as a favorite to see new things on your blog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s