Anonymitet och spaning på nätet

Bland mina Facebook-vänner dominerar i dag arga kommentarer med anledning av Beatrice Asks utspel om polisiär nätspaning. Det är dock oklart vad kritiken går ut på. Det Beatrice Ask säger att hon vill se är vad jag föreställer mig att polisen gör redan i dag. Polisen behöver inga nya befogenheter för att läsa Flashback-inlägg och bloggkommentarer.

Det viktiga i sammanhanget är att rätten till anonymitet på nätet – som redan skadats genom bland annat IPRED – inte urholkas ytterligare. Peller Snickars och Jonas Andersson förklarar varför på SvD Brännpunkt.

Advertisements

7 thoughts on “Anonymitet och spaning på nätet

 1. För att förverkliga det Ask pratar om behöver polisen dels få nya eller omprioritera befintliga resurser och dels behöver de tillstånd för att upprätta ett register över folks politiska åsikter.

  Visserligen var det precis vad IB sysslade med på sin tid, men jag hoppas ju och tror att den svenska polisen inte bryter mot grundlagen. Vad har du för belägg för att tro annorlunda?

  • Vilka underbara biler!!!Hade en ve4n he4r hemma ige5r och vi satt och paartde om bloggar….rekommenderade henne att besf6ka din sida ff6r alla vackra bilder!!!Hoppas att du har en skf6n helg, kram!

 2. Mja, vad jag förstår har sedan ib-skandalen det gällt att människor inte får registreras av polisen enbart på grund av åsikt eller åsiktsyttring.
  Asks utspel kan tolkas som att detta nu ska överges.

 3. Vi bör verkligen till 100 % motarbeta EU på den här punkten då de jobbar för att nalla i kanten på friheten på internet under pretext av terrorism.

  I följande EU dokument står :

  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282010%290386_/com_com%282010%290386_sv.pdf

  “”Kommissionen strävar även efter att främja användningen av offentlig-privata partnerskap för att bekämpa användningen av Internet för terrorismändamål10. Den har inlett en dialog mellan rättsvårdande organ och tjänsteleverantörer i syfte att minska spridningen av illegalt terrorismrelaterat material på Internet. En europeisk avtalsmodell för att underlätta offentligprivat samarbete på detta område håller för närvarande på att utarbetas.”

  Internet är fri decentraliserad information och det är dess styrka. Staten SKALL tydligt säga från till EU på den här punkten. Vi är säkert ganska många som inser att staten aldrig kan skydda medborgarna från terrorism såvida inte vi inför totalitär polisstat. Det vill nog ingen och det i sin tur skulle ju leda till våld av den enkla anledningen att folket skulle hata det.

 4. Karl, Beatrice Ask har vid dagens datum spelat bort allt förtroendekapital – och därmed reagerar man när hon nu börjar diskutera övervakning och vad rättsväsendet bör göra fullt förståeligt med utgångspunkten att hon kommer presentera den ena uttalade vidrigheten efter den andra.

  Man förutsätter helt enkelt att tanten är antingen en idiot, förvirrad, eller grovt inkompetent. Motsatsen måste hon helt enkelt bevisa genom att klart och sakligt framlägga rimliga förslag.

  För det kan betraktas givet att vad hon än säger i dagsläget kommer att granskas under lupp av hela bloggosfären.

 5. Hej du! Trist att ni e4r sjuka, jag hoppas det hje4lper att f6verdosera c-vitamin! Krya pe5 er snart – jag tkctye man fick extra pigghet bara genom att titta pe5 dina vackra bilder!Kram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s