Socialdemokraterna: Inför Tobinskatt och skicka mer pengar till Grekland

Socialdemokraterna har gjort en kraftig omsvängning i synen på Sydeuropas ekonomiska kris. Tidigare ställde de upp på regeringens uppfattning om att länder med underskott måste spara. Nu vill de i stället möta krisen med en EU-skatt på transaktioner, ökade subventioner till Grekland genom euro-obligationer och ännu större utgifter för att stimulera ekonomin.

På Newsmill skriver jag om denna omsvängning, som konstigt nog knappt har uppmärksammats i media.

Sambandet mellan en oansvarig ekonomisk politik och skuldkriser kan tyckas elementärt. Dock finns det alltför många politiker som skyller krisen på marknaden och tror att nya regler är lösningen. Det är olyckligt att Socialdemokraterna nu ansluter sig till skaran som anser att det inte är krisländernas regeringar utan finansinstitut som bär skulden för den negativa börsutvecklingen. Göran Färm, som leder den socialdemokratiska delegationen i Europaparlamentet, har intagit en ännu mer extrem position när han säger att problemen inte alls beror på budgetunderskotten utan på “åtstramningsextremismen”. Istället för sparsamhet vill han se ännu större utgifter i tron att det ska stimulera ekonomin.

Newsmill

Advertisements

One thought on “Socialdemokraterna: Inför Tobinskatt och skicka mer pengar till Grekland

  1. Kan inte du se filmen “inside job” som är en dokumentär om finansmaffian och sen koppla det till hur Grekland via Goldmans sachs och en tysk storbank togs in i EMU och hur deras regering skrev på dessa skuldbrev. Dvs att orsaken inte är det grekiska folket utan den korrupta Grekiska staten som säljer ut landet till finansoligarkerna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s