Köper Peter Wolodarski grekiska statsobligationer?

Peter Wolodarski på DN:s ledarsida ondgör sig över att Finlands medborgare inte vill bidra till en bailout av Grekland och andra misskötta ekonomier i Sydeuropa. Att kräva säkerhet för sina nödlån är att “hetsa mot Europa”.

Wolodarski har naturligtvis all rätt att propagera för mer finländska skattepengar till Grekland – det är lätt att vara generös med andras medel – men när han hävdar att det inte handlar om bidrag utan om “villkorade lån med god ränta” framstår han som mer än lovligt naiv.

I Wolodarskis värld är alltså lån till Grekland till en ränta långt under marknadsräntan är god affärsmöjlighet som privata aktörer inte tar fasta på. Jag antar att Wolodarski – om han nu tror på det han skriver – investerar sina egna besparingar i grekiska statspapper till en hög, säker ränta.

Advertisements

5 thoughts on “Köper Peter Wolodarski grekiska statsobligationer?

  1. Pingback: Christians digest for September 6th | Christians lifestream

  2. Ja man kan ju fundera f6ver hur det he4nger ihop. Jag satt en ge5ng pe5 en av le4nets tignsre4tter och ve4ntade pe5 att ett me5l skulle komma upp. De5 mf6ttes av en he4ndelse 2 domare i korridoren en bit fre5n de4r jag satt och jag kunde inte undge5 att hf6ra vad de pratade om. Den ene domaren var lagman (chef) vid tignsre4tten och den andre var vanlig re5dman (underhuggare).Lagmannen (chefen) ville avse4ga sig att vara domare i ett stf6rre tvisteme5l som han hade fe5tt pe5 sin lott eftersom den ena parten i me5let (han namngavs i diskussionen) var med i samma ordensse4llskap som lagmannen.Lagmannen (chefen) undrade om Re5dmannen (underhuggaren) skulle kunna f6verta att vara domare i me5let se5 att Lagmannen skulle undvika att hamna i en je4vssituation. Det le5ter ju allt serif6st och bra fre5n Lagmannens sida. Men samtidigt som han ste4llde fre5gan till Re5dmannen, de4r han namngav sin ordensbroder och anledningen till att det skulle ff6religga je4v var att de var just ordensbrf6der, se5 gav han ju Re5dmannen en upplysning om att det var Lagmannens ordensbroder som var part i me5let. I och med detta fick ju Re5dmannen en underff6rste5dd vink om hur me5let borde sluta. Vad som avhandlas pe5 ordensse4llskapens sammankomster kan man ju fundera pe5 men helt klart se5 he5ller ju ordensbrf6derna varandra om ryggen…..

    • “Islam is the ultimate sepeelr cell ideology.”Truer words were never spoken.It is pointless for us kaffirs to stamp any Muslims as “moderate”. It is only wishful thinking on our part. Muslims are the biggest killers of other Muslims in the world today. If they have no respect for their co-religionists, why do we persist in believing that they will tolerate peaceful co-existence with infidels? Where Muslims dominate, non-Muslims are at best inferior citizens, at worst squeezed out by oppression or killed outright.How many stories do we have to hear of actual Muslim bombers whose family and friends claim that they were “not very religious” to understand that any Muslim could go off at any time? (Many will not show their true colors until they see that Islam is in the ascendancy, hedging their bets until the end).The only trustworthy Muslims are basically ex-Muslim self-declared apostates (or are declared apostate betrayers by the majority Muslim community) who reveal insider info on Islam that is of strategic use to non-Muslims in countering jihad. In doing so they take some risk and therefore clearly are sincere in their beliefs. But they are an infinitesimal fraction of the 1.5 completely brainwashed billion.We should take it as a given that even the most indolent Muslim contributes to enlargement of the umma by colonizing non-Muslim lands and swelling the numbers that the activist Muslims use to gain more and more concessions.There is no sizable percentage of Muslims who declare themselves moderate in the sense of accepting separation of church/mosque and state as a permanent and desirable feature of western countries or publicly and effectively opposing the constant multi-headed push for sharia.Most so-called moderate Muslims are soldiers in Allah’s army or at the very least the supply convoy for the fighters.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s