Står Cecilia Malmström bakom Tobin-skatten?

Nu lägger EU-Kommissionen som väntat fram ett förslag om skatt på finansiella transaktioner.

Har Cecilia Malmström som svensk Kommissionär reserverat sig? Eller står hon bakom förslaget? Vad anser i så fall regeringen om att ha tillsatt en Kommissionär som förespråkar Tobin-skatt?

Advertisements

4 thoughts on “Står Cecilia Malmström bakom Tobin-skatten?

  1. Hon står bakom. – såvida hon inte kan skadas av det…
    Mer Apföljare får man ju leta efter…
    AA, Ja, Heja EU

  2. Vad i hela friden är det frågan om? Det här måste stoppas till varje pris. Jag är aningen sidsteppad här i Bagdad, men kan jag hjälpa till gör jag det gärna. CJ PS Tack för dina insatser DS

  3. Anonym: Det blir skillnad ff6r att 10 500 kr le4ggs pe5 seleteundkraagtt om jag se4tter in pengarna i januari 2013. Det gf6r jag ju inte om pengarna satts in i december 2012.Skatten bere4knas enligt Avanza se5 he4r:”Underlaget ff6r avkastningsskatten e4r ff6rse4kringskapitalet vid beskattningse5rets bf6rjan samt de inbetalningar som gf6rs till ff6rse4kringen under beskattningse5ret. Detta belopp multipliceras de4refter med statsle5nere4ntan den sista november ff6rege5ende e5r. Ff6r att fe5 fram skatten multipliceras ovan ne4mnt underlag med vid var tid ge4llande skattesats, vilken ff6r ne4rvarande uppge5r till 30 %.Ne4r det ge4ller inbetalningar till ff6rse4kringen se5 tas dessa med till sitt fulla ve4rde om de gf6rs mellan januari och juni. Inbetalningar som gf6rs under resterade del av e5ret re4knas med till he4lften.”

  4. Som sagt är jag inte tillräckligt inläst för att riktigt uttala mig. Men detta påstående att politiker ser om sina egna intressen, finns det verkligen grund för det?Klamberg citerar följande: "Fotograferingen ska vara ägnad att, dvs. typiskt sett, kränka den enskildes personliga integritet som privatperson. Det innebär att fotografering av t.ex. en tjänsteman vid en myndighet i dennes yrkesroll eller en offentlig person i dennes egenskap av företrädare för det offentliga inte omfattas."Dessutom verkar det finnas undantag för fotografering i journalistisk verksamhet och som sker som ett led i nyhetsrapportering. Visst ska man kritisera om det finns fel och brister och det hela är för långtgående, men behövs det inte samtidigt att skyddet mot kränkande fotografering utökas något? Finns det inga piratpartister som ser potentiella luckor i dagens lagstiftning?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s