Odlat kött – det behövs en rörelse för rationell produktion av mat

Stellan Welin från Linköpings Universitet och Julie Gold från Chalmers Tekniska Högskola skriver i dag på SvD Brännpunkt om utvecklingen av odlat kött, det vill säga kött som inte kommer direkt från djur utan från odlade muskelceller. Tekniken är ännu inte tillräckligt utvecklad för att kunna användas kommersiellt, men det är sannolikt bara en tidsfråga innan odlat kött är normen och djuruppfödning undantaget. Fördelarna i form av en lägre resursåtgång och mindre lidande för djur som annars föds upp i en allt mer industrialiserad miljö är så uppenbara att ju snabbare vi kommer dit desto bättre. Därför borde vi, som artikelförfattarna skriver, prioritera forskning som syftar till att möjliggöra storskalig köttodling.

Det huvudsakliga hindret mot den här utvecklingen är matkonservatismen som snarare tycks vara tilltagande än på tillbakagång. Mat ska vara närodlad, och det finns en föreställning om att ju mer naturligt desto bättre. Det tar sig uttryck i bland annat ett utbrett motstånd som genmodifierad mat, både bland medborgare och politiker. Om den här attityden hade tillåtits styra skulle vi i dag både sakna effektiva läkemedel och ha en kronisk brist på mat.

Vi som inte anser att naturligt – vad det nu betyder – är detsamma som bra måste börja bilda opinion för mer teknisk utveckling inom matindustrin. De som vill livnära sig på egenodlade äpplen och annat de hittar i sin närmiljö får så klart göra det – och när forskningen visar att en tillsats i maten är ohälsosam ska det tas på allvar – men vi får inte låta en irrationell rädsla för det nya stå i vägen för matproduktion som är både bättre ur djurskydssynpunkt och mer resurssnål.

Advertisements

2 thoughts on “Odlat kött – det behövs en rörelse för rationell produktion av mat

  1. Pingback: Självklart bra med odlat kött | Svensson

  2. Detta längtar jag efter – har dåligt samvete å djurens vägnar för det kött jag äter men klarar inte att bli vegetarian. Detta är den perfekta lösningen :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s