Bonus till socialarbetare – kanske det?

Ett folkpartistiskt kommunalråd i Sollentuna föreslår bonusar till socialarbetare som når bra resultat.

Vi vill även pröva möjligheten att ge ekonomisk stimulans till de hem som är lyckosamma. Ekonomiska incitament har visat sig verkningsfulla i andra verksamheter, till exempel sjukvården, och den finns inget som säger att det inte även skulle fungera inom socialtjänsten. Bonus skulle kopplas till mätbara mål, till exempel skolresultat, rymningar och missbruk.

SvD

Kommentarerna under artikeln är mindre entusiastiska. En kommentator jämför med polisens målstyrda verksamhet och ger exempel på hur det ger incitament till kreativ statistikföring.

Svårigheten med bonusar och resultatbaserad lönesättning ligger i att mäta produktivitet på ett rimligt sätt. Om det går att åstadkomma inom socialtjänsten vet jag inte, men sambandet mellan ekonomisk vinning och ambitionsnivå finns naturligtvis där precis som inom andra verksamheter.

Advertisements

One thought on “Bonus till socialarbetare – kanske det?

  1. Innan du ställer frågan om produktivitet bör du nog ta en funderare över socialtjänstens roll och insatser. Ett oerhört stort antal barn, och framförallt då barn med funktionshinder missköts eller t o m misshandlas i våra skolor. Lagen förskriver att socialtjänsten ska agera så snart man får kännedom om, eller misstänker att ett barn far illa. Hur ofta har du sett att socialtjänsten har agerat på förädrarnas sida och stöttat i deras kamp att få en bra skolmiljö respektive att de vidtagit tvångsåtgärder riktade mot föräldrarna därför att barnen av rädsla, stress eller hot vägrar att gå till skolan? Enbart i min närmaste omgivning har jag närmare tio familjer som starkt upplever att socialtjänsten endast ingriper mot enskilda familjer och blundar för missförhållanden där skolan är ansvarig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s