Sverige måste säga nej till nytt, mer långtgående datalagringsdirektiv

Ett nytt, omförhandlat datalagringsdirektiv blir sämre än det vi har i dag. Det står klart efter att vi i Konstitutionsutskottet har granskat Kommissionens planer. I en rapport som utvärderar det gamla datalagringsdirektivet säger sig Kommissionen vilja minska medlemsstaternas möjligheter att själva välja lagringstid. De vill också skapa gemensamma EU-regler som anger under vilka omständigheter staten ska kunna begära ut uppgifter, vilket för Sveriges del lär innebära att uppgifter lämnas ut mer frikostigt än vad som sker enligt den nu liggande propositionen.

Om detta skriver nu Svenska Dagbladet.

Moderaten Karl Sigfrid, ledamot i KU, går samtidigt längre i sin kritik.

– Ett omförhandlat datalagringsdirektiv riskerar att bli betydligt sämre för Sverige än det vi har idag. Vi riskerar att tvingas förlänga lagringstiden och införa ett regelverk där polis och andra myndigheter kan få ut uppgifter även för mindre allvarlig brottslighet, säger han.

Svenska Dagbladet

Advertisements

5 thoughts on “Sverige måste säga nej till nytt, mer långtgående datalagringsdirektiv

 1. Och sedan skriver man om Dawit Isaac i tidningarna…
  medan man håller på att omvandla hela EU till ett stort fängelse!

 2. Är det inte lite jobbigt eller problematiskt att vara i ett parti som i en del stora frågor tycker annorlunda än dig själv?
  Du kanske redan sagt, men vad är din åsikt om Euro som idé? Euro i praktik kanske bara din partiledare, kejsaren utan kläder, samt några med Stor-Europa i tankarna fortfarande tror är en god idé idag.

  • Daniel: Tack! d6nskar dig desatmma.Bo B: Tack desatmma! Tyve4rr har skre4cken ff6r terror skre4mt vettet ur deras ledare – allt fler bf6rjar undra vart det kommer att ff6ra dem.Jens O: Tack Jens, desatmma! Du har re4tt att nu ge4ller det att he5lla i med en granskning av lagre5dsremissen och Grundlagsutredningen samt alla de f6vriga integritetskre4nkande lagar som e4r pe5 G. Se5g att en e4ndring av lagen om partistf6d ockse5 e4r pe5 G.Leo: Intressant. Ska testa. God fortse4ttning pe5 det nya e5ret.

  • En liten tant: En övre åldersgräns? Torde knappast behövas eftersom våra jämnåriga anser sig var alltför förståndiga för att befatta sig med detta som katten släpat in. Glad att du fått ordning på din dator och återkommit bland oss i denna sfär. Gott nytt år själv!Leo: Det låter intressant. Väntar med spänning. Tack – önskar dig detsamma!Gubben: Rart av dig. När jag läste att du väljer att göra annat än att blogga en tid framöver blev jag sorgsen i hjärtat för en stund, men kom raskt fram till att det säkert är av omtanke för någon del av mänskligheten och bestämde mig för att tycka att det är helt OK. Även om jag kommer att sakna dig och ditt kluriga sätt att se på livet och tillvaron. En varm och innerlig kram till dig och alla andra som förstår hur viktiga de är för egna och andras barn och barnbarn!

  • Holmgren: På nationalskaldens tid var det ju ännu tydligare än idag, men fortfarande är det så att de, som varit med och byggt upp något, har svårt att släppa ifrån sig eller bygga om sina byggen.@SBJ: Sedan jag nu översatt sammanfattningen i det brittiska dokumentet ser jag att det fortfarande finns anledning att fortsätta diskussionen:Slutsatsen lyder:• UK åtgärder för att förbättra tillgången till anonyma verk, möjliggöra utökade kollektiva licensavtal, uppmuntra utvecklingen av standardavtal och klausuler, och angripa P2P file-sharing; och• En vilja från regeringens sida att överväga EU-åtgärder som ger commonsense regler för privat, icke-kommersiella användning av upphovsrättsskyddat material som kommer att ge konsumenterna mycket mer frihet att göra vad de vill (t.ex. att skapa mash-ups) och göra klart vad de inte får göra. Åtgärderna och rekommendationerna i rapporten redovisas i sin helhet i kapitel 5.- – -Blockeringen mot P2P-tekniken verkar vara en total fixering.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s