Därför bör inte politiker reglera kreditvärderingsinstituten

Istället för att ta sig an skuldproblematiken ger sig EU på budbäraren. När EU:s medlemsstater ska förhandla om lagstiftning mot kreditvärderingsinstitutens nuvarande arbetssätt hamnar vi i en märklig situation där att länder som Grekland, Italien och Frankrike får vara med och påverka vad än så länge oberoende organisationer ska få säga och inte säga om…

Framtidens Public Service – Välkommen till seminarium i riksdagen

Den tekniska utvecklingen utmanar på flera sätt de svenska ambitionerna med Public Service. Bland annat därför har regeringen tillsatt en Public Service-utredning. Det finns ett antal frågor som måste besvaras: – 3,5 miljoner svenskar betalar tv-licens till Radiotjänst. Är tv-licensen ett rimligt system i en tid då allt mer material finns på nätet och är…

FN fördömer hädelselagar

För snart två sedan skrev jag om Irlands blasfemilagar. Nu har FN slagit fast att rätten att häda ingår i yttrandefriheten så som den definieras i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter sätter nu ner foten i frågan. Kommittén tar upp artikel 19 som rör yttrandefriheten och det blir inget…