EU:s ministerråd smyger igenom ACTA

I DN kan vi läsa att EU:s ministerråd för jordbruk och fiske den 15-16 december i tysthet har beslutat att vi EU skriva under ACTA-avtalet mot piratkopiering och andra immaterialrättsliga intrång. Det här är en direkt upprepning av vad som skedde den 14 maj 2008 då EU-Kommissionen fick sitt förhandlingsmandat. Agerandet gör att man kan…

Miljöpartiet Liberalerna mot frihandel, för förstatliganden och blockering av webbplatser

I dagens Expressen går jag igenom jag vilka förslag som Miljöpartiet har lagt i Riksdagen denna mandatperiod. Liberala storstadsväljare skulle nog bli förskräckta om de visste hur deras mandat förvaltas. I näringsutskottet vill Miljöpartiet att WTO ska sluta vara pådrivande för fri handel över nationsgränserna. Partiet anser att handelsliberaliseringar bör genomföras i ett långsammare tempo…