EU Behöver en Digital Inre Marknad

SvD 2015-02-22

Den nya EU-kommissionen har meddelat att dess första stora uppgift blir att skapa en gemensam digital marknad för Europa. Det är en logisk utveckling. Varför ska det vara svårare att handla med digitala tjänster inom Europa än vad det är att sälja möbler och kläder?

Det är inte en slump att vi hittar världens it-jättar i USA snarare än inom EU. Med en uppdelad europeisk marknad blir varje etablering i en ny medlemsstat en utmaning. Inte minst upphovsrättshavares möjligheter att kräva separata licensavtal för varje europeisk delmarknad kan vara en huvudvärk.

Vi kan inte sätta fart på en skuldtyngd europeisk ekonomi genom att spendera ännu mer. Vad som återstår för att skapa jobb och tillväxt är att riva barriärer och underlätta för människor att handla över gränserna. Därför behöver vi en mer sammansvetsad digital inre marknad där entreprenörer kan växa utan att behöva bekymra sig om en uppsjö olika europeiska regelverk.

På en digital inre marknad bör kunder och företag fritt få göra affärer även om de befinner sig i olika länder. Det finns ingen anledning till att en svensk kund på grund av strul med licenser ska hindras från att använda vilken europeisk film- eller musiktjänst som helst. Ändå är så kallad geoblockering vanligt förekommande. Geoblockering innebär att användare som råkar bo i fel EU-land förbjuds tillträde till online-tjänster som andra européer har tillgång till. En bieffekt av geoblockeringen är att vi inte fullt ut kan använda våra online-tjänster på utlandsresan.

När EU-kommissionen nyligen konsulterade berörda intressenter angav en majoritet av de konsumenter som svarade att de hade problem med exempelvis film och musik som på grund av upphovsrättsbyråkrati blockerades i vissa länder. Tjänsteleverantörerna bekräftade i sina svar att de kan tvingas blockera delar av sitt utbud beroende på var i Europa användaren befinner sig.

Kommissionens ambition att skapa en digital inre marknad utan geoblockering och onödig byråkrati möter tyvärr motstånd från en bakåtsträvande upphovsrättsindustri. Sverige, som oavsett färg på regeringen brukar kämpa för fri handel, bör ställa sig i främsta ledet och stötta kommissionen i dess arbete.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s