IT-Minister ett Heltidsjobb

När Stefan Löfven läste upp namnen på sina nya statsråd utelämnade han uppdraget som it-minister. Efter regeringsförklaringen skickade tidningen Computer Sweden en fråga om vem som ansvarade för it-politiken och fick två olika svar. Enligt Miljöpartiet låg it-frågorna hos deras minister i Näringsdepartementet, och enligt Socialdemokraterna låg de hos den socialdemokratiska infrastrukturministern. Till slut vann Miljöpartiets bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan dragkampen och blir nu den som ska utveckla en svensk politik för it-samhället.

Det är bra att regeringen lyckades reda ut vem som ansvarar för it-politiken, men Sverige behöver en it-minister som jobbar heltid med att anpassa såväl lagstiftningen som statens egen verksamhet till en ny tid. Det räcker inte med en bostadsminister som ägnar sig åt it-frågor vid sidan om.

SvD 2014-10-20

Sett till de reformer som måste genomdrivas skulle uppdraget som it-minister kunna bli ett av de tyngsta i regeringen. Vi behöver en strategi för att digitalisera skolan, vilket i sig är ett jätteprojekt. Vi behöver också en agenda för att ta vara på den internetdrivna så kallade delningsekonomin som blir allt mer omfattande.

Surfplattor och laptop-datorer gör sitt intåg i svenska skolor. Samtidigt saknas det bra pedagogiskt material som utnyttjar teknikens möjligheter. Det begränsar värdet av den dyra hårdvaran. För att nya aktörer som förstår teknikens möjligheter ska vilja utveckla läromedel krävs storskalig upphandling på nationell nivå. Ett sådant projekt måste för att kunna genomföras koordineras av en it-minister som står utanför skolans konservativa värld.

En it-minister ska också hantera att allt fler människor blir delaktiga i delningsekonomin – en typ av ekonomisk aktivitet som gör det enkelt för människor att hyra ut privata resurser som annars skulle stå outnyttjade. Via marknadsplatser som Airbnb hyr folk ut sina lägenheter när de själva åker på semester, eller så hyr de kanske ut ett gästrum som permanent står tomt. En liknande marknadsplats är Uber, som underlättar samåkning med bil till nytta för både ekonomi och miljö. På marknadsplatsen Fiverr kan du köpa allt från översättningar och reklamtexter till animationer och skådespeleri. Köpare och säljare samarbetar fritt över nationsgränserna.

För att delningsekonomin ska kunna växa snabbt och nå sin fulla potential måste vi se över såväl regelverk som skatter.

Det bör vara möjligt att delta i delningsekonomin utan att för den skull behöva ägna sig åt skattebyråkrati. Att tillfälligt hyra ut en bostad eller erbjuda en mindre tjänst bör inte betraktas som fullskalig näringsverksamhet. För dem som vill ägna sig åt småskaliga affärer bör det finnas ett generöst utrymme för att köpa och sälja tjänster utan att det medför skatte- eller redovisningsplikt.

Vi behöver också se över de regelverk som är avsedda för kommersiella aktörer så att de inte drabbar delningsekonomin. I New York har det visat sig att den privata uthyrningen av bostäder kan strida mot ett lokalt regelverk för hotellverksamhet.

Hotellbranschen har också tagit strid mot att privatbostäder utnyttjas av turister eftersom det minskar efterfrågan på traditionella hotellrum. I flera europeiska städer blossar liknande konflikter upp.

Ett bättre nyttjande av medborgarnas resurser är ett starkt allmänintresse som måste gå före gamla industriers intresse av att slippa konkurrens. Möjligheten att utan byråkrati och krångel erbjuda småskaliga tjänster på nätet hjälper dessutom människor i utanförskap att närma sig arbetsmarknaden.

För konsumenten är delningsekonomin inte bara bra för plånboken, utan tjänsterna erbjuder dessutom en bättre kvalitetskontroll än vad något statligt regelverk kan göra. Genom ett rankningssystem kan kunderna dra nytta av tidigare kunders erfarenheter, och bara genom att ha nöjda kunder får du fler kunder i framtiden.

Att ta tillvara den tekniska utvecklingens möjligheter är ingen lätt uppgift. Därför behöver vi en minister som på heltid jobbar med att digitalisera den offentliga sektorn och med att röja undan hinder för den internetdrivna ekonomin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s