Val går bättre med ett budskap

SvD 2014-05-27

Europaval har ända sedan EU-inträdet varit svåra för stora regeringsbärande partier som Moderaterna, men det är långt ifrån hela förklaringen till valresultatet. Den viktigaste förklaringen är att vi som parti fortfarande – nästan 20 år efter Sveriges EU-inträde – lever kvar i en föreställning om att vi i Europaparlamentsvalet säger ja eller nej till EU. Det är en diskussion som väljarna sedan länge har lämnat bakom sig.

I en valrörelse ska du förmedla din framtidsagenda. Vad vill du åstadkomma och hur? För att få genomslag måste du sätta fokus på de frågor som du anser är angelägna och där du åtnjuter förtroende. Vad det betyder för Moderaterna är tämligen uppenbart. Vi hade behövt en valrörelse som handlade om den ekonomiska stabiliteten i Europa – vikten av att ta ansvar för statsfinanserna och av att sätta press på länder och EU-institutioner som slösar.

För att väljarna ska vända sig till ett parti som tar ansvar för de offentliga finanserna måste de först förstå varför ett sådant behövs i Europaparlamentet. För ett par år sedan, när börserna föll och EU kallade till krismöte var och varannan månad, hade de flesta betraktat det som givet att vi måste prioritera ansvarstagandet för ekonomin. I en tid då tidningsrubrikerna i stället handlar om annat så är det vi själva som måste visa att kampen för en hållbar utveckling är lika relevant i dag.

Delar av det politiska etablissemanget, i såväl Sverige som i resten av EU, genomsyras av ett naivt önsketänkande om att den ekonomiska balansen ska kunna återställas utan uppoffringar. Svensk valrörelse hade mått bra av en avvikande röst som framfört ett stramare, mer realistiskt budskap. Någon hade behövt säga att den som byggt upp skuldberg över årtionden faktiskt måste genomgå tuffa tider för att återställa balansen. Detta i kontrast till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets krav på nya stora satsningar som ytterligare spär på underskotten.

I stället för att understryka det akuta behovet av ordning och reda valde vi att acceptera Brysseletablissemangets verklighetsbeskrivning om att vi är på rätt väg. ”Vi tror på Europa”, stod det på moderata valaffischer. Det borde ha stått ”Skärpning, Europa!” Det senare hade varit mer förenligt med den strama hållning som vi faktiskt intar i EU:s budgetförhandlingar.

Den moderata tillbakagången kan inte förklaras med EU-kritiska vindar. De två partier som profilerade sig som motståndare till EU-medlemskapet – Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet – delade på blygsamma 16 procent av rösterna. Det kan ställas mot framgångarna för Miljöpartiet, som för några år sedan skrotade kravet på EU-utträde för att i stället lägga sitt fulla fokus på sakfrågorna.

Inte heller är bristande mobilisering en hållbar förklaring till valresultatet. Enligt SVT:s vallokalundersökning sympatiserade över 20 procent av de röstande med Moderaterna såtillvida att de skulle ha röstat på oss i ett riksdagsval. Över en tredjedel av dessa moderatsympatisörer valde dock i Europavalet andra partier som bättre lyckats förklara vilka utmaningar de vill ta sig an.

En stor majoritet av befolkningen är positiv till Sveriges EU-medlemskap, och ett positivt budskap är knappast något som i sig stöter bort väljare. Dock kan man anta att väljarna är mer intresserade av hur partierna vill använda medlemskapet än av hur entusiastiska de är till EU som organisation. Att säga att du tror på Europa blir då att svara på en fråga som väljarna inte ställer, och inte heller har anledning att ställa. Förklara i stället vad du vill göra med de verktyg som EU-samarbetet ger och varför ditt arbete är viktigt.

Vi måste naturligtvis ta hänsyn till att ett stort regeringsbärande parti har det tufft i ett val som handlar om 20 platser i Europaparlamentet. Detta är något helt annat än ett val om regeringsmakten, och väljarna tar ut svängarna mer i sina partival. Ett parti som du aldrig skulle rösta in i riksdagen kan du välja in i Europaparlamentet i syfte att göra en markering. Därför ligger Moderaternas potential i Europavalen betydligt lägre än i riksdagsvalen, som kretsar kring vem som bäst sköter landets ekonomi. Med ett mindre ängsligt och mer framtidsinriktat budskap hade vi dock kunnat nå längre.

Söndagens valresultat får knappast någon större betydelse för valet i höst, men vi har en läxa att göra inför nästa Europaval.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s