Tar Piratpartiet lätt både på sanningen och på barns rättigheter?

Med viss förvåning läser jag i Svenska Dagbladet en debattartikel av Anna Troberg. Artikeln är en replik på ett par partikollegors tankar om ett nytt verktyg som kan användas mot nätmobbning. Verktyget i fråga är polisens nya rätt att begära ut abonnemangsuppgifter för att utreda mindre allvarliga brott. Mindre allvarliga brott – eller brott som…

EU:s ministerråd smyger igenom ACTA

I DN kan vi läsa att EU:s ministerråd för jordbruk och fiske den 15-16 december i tysthet har beslutat att vi EU skriva under ACTA-avtalet mot piratkopiering och andra immaterialrättsliga intrång. Det här är en direkt upprepning av vad som skedde den 14 maj 2008 då EU-Kommissionen fick sitt förhandlingsmandat. Agerandet gör att man kan…

Miljöpartiet Liberalerna mot frihandel, för förstatliganden och blockering av webbplatser

I dagens Expressen går jag igenom jag vilka förslag som Miljöpartiet har lagt i Riksdagen denna mandatperiod. Liberala storstadsväljare skulle nog bli förskräckta om de visste hur deras mandat förvaltas. I näringsutskottet vill Miljöpartiet att WTO ska sluta vara pådrivande för fri handel över nationsgränserna. Partiet anser att handelsliberaliseringar bör genomföras i ett långsammare tempo…

Därför bör inte politiker reglera kreditvärderingsinstituten

Istället för att ta sig an skuldproblematiken ger sig EU på budbäraren. När EU:s medlemsstater ska förhandla om lagstiftning mot kreditvärderingsinstitutens nuvarande arbetssätt hamnar vi i en märklig situation där att länder som Grekland, Italien och Frankrike får vara med och påverka vad än så länge oberoende organisationer ska få säga och inte säga om…

Framtidens Public Service – Välkommen till seminarium i riksdagen

Den tekniska utvecklingen utmanar på flera sätt de svenska ambitionerna med Public Service. Bland annat därför har regeringen tillsatt en Public Service-utredning. Det finns ett antal frågor som måste besvaras: – 3,5 miljoner svenskar betalar tv-licens till Radiotjänst. Är tv-licensen ett rimligt system i en tid då allt mer material finns på nätet och är…

FN fördömer hädelselagar

För snart två sedan skrev jag om Irlands blasfemilagar. Nu har FN slagit fast att rätten att häda ingår i yttrandefriheten så som den definieras i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter sätter nu ner foten i frågan. Kommittén tar upp artikel 19 som rör yttrandefriheten och det blir inget…

Sverige måste säga nej till nytt, mer långtgående datalagringsdirektiv

Ett nytt, omförhandlat datalagringsdirektiv blir sämre än det vi har i dag. Det står klart efter att vi i Konstitutionsutskottet har granskat Kommissionens planer. I en rapport som utvärderar det gamla datalagringsdirektivet säger sig Kommissionen vilja minska medlemsstaternas möjligheter att själva välja lagringstid. De vill också skapa gemensamma EU-regler som anger under vilka omständigheter staten…